Våra tjänster

CE-Assistans Sverige AB är ett konsultföretag som arbetar med
installationsledning, arbetsmiljö inom byggprojekt samt CE-märkning.

Installationsledning

Installationsledning i byggprocessen, Samordnad provning, Besiktning CE-märkning samt VVS-installationer.

Risk management

Bistår, guidar genom riskiventering, riskbedömning och analys avseende maskiner och arbetsmiljö

CE-märkning - maskiner

Vi leder och/eller medverkar i hela CE-märknings-processen med sammanställning av teknisk tillverknings-dokumention etc.

Utbildning CE-märkning maskiner

Seminarium CE-märkning med övergripande information kring EU-direktiv och erforderlig CE-märkning. Utbildning av företags personal i samband med CE-märkning.