CE-Assistans - konsult inom produktsäkerhet och arbetsmiljö

CE-Assistans är ett konsultföretag som främst arbetar med produktsäkerhet och arbetsmiljö. Vi har arbetat med EU:s maskindirektiv sedan det infördes i början 1990-talet.
I samarbete med Boverket har vi arrangerat seminarier om CE-märkning av byggprodukter.

Vi leder och/eller medverkar i hela CE-märknings-processen med sammanställning av teknisk tillverknings-dokumentation, riskbedömning, riskhantering, etc. Ofta utbildas företagens personal samtidigt som CE-märknings-processen gås igenom.

Bland kunderna finns alla kategorier av företag, stora internationella såväl som små nationella.


Under senare år har vi också hjälpt företag att följa de tekniska regelverken på några utomeuropeiska exportmarknader, t.ex. Australien och Nya Zeeland.

 

Senaste inlägg

-

Kontakta oss:

Anette Åkesson Anette Åkesson

Anette Åkesson, VD
Tlf: +46 (0) 702 582 538

E-post: 

anette@ce-assistans.com
 

CE-Assistans Sverige AB

Måsvägen 7

242 32 Hörby

PG Nilsson PG Nilsson

PG Nilsson

Tlf: +46 (0)70 530 23 50

E-post: 

pg@ce-assistans.com

CE-Assistans Sverige AB

Måsvägen 7
242 32 Hörby

Våra tjänster:

  • Risk management
  • Riskanalyser
  • Produktsäkerhet - analyser
  • CE-märkning - maskiner
  • CE-märkning - byggprodukter
  • Byggarbetsmiljösamordning - BAS-P och BAS-U
  • Installationsamordning
  • Utbildning CE-märkning maskiner