Vi på CE-Assistans

Lång erfarenhet från byggbranchen och facility management.

CE-Assistans startades i början på 90-talet med inrikting på konsultverksamhet kring produktsäkerhet. Vi har lång erfarenhet från bygg- och installationsbranchen samt facility management inom industri.

Vi arbetar inom byggbranchen med
- installationsledning, besikning CE-märkning samt VVS-installationer, samordnad provning och krav kring arbetsmiljö.

Vi bistår i processen med CE-märkning av maskiner
- guidar kring regelverk, riskmanagement och sammanställning tillverkningsdokumentation.

Anette Åkesson, VD