Kontakta oss

CE-Assistans Sverige AB är ett konsultföretag som arbetar med CE-märkning, installationsledning och arbetsmiljö inom byggprojekt.

Vi har arbetat med EU:s maskindirektiv sedan det infördes i början 1990-talet.

Vi leder och/eller medverkar i hela CE-märknings-processen med sammanställning av teknisk tillverknings-dokumentation, riskbedömning, riskhantering, etc.

Vi håller även utbildningar i CE-märkning.

Installationsledning

Installationsledning i byggprocessen, Samordnad provning, Besiktning CE-märkning samt VVS-installationer.

Risk management

Bistår, guidar genom riskiventering, riskbedömning och analys avseende maskiner och arbetsmiljö

CE-märkning - maskiner

Vi leder och/eller medverkar i hela CE-märknings-processen med sammanställning av teknisk tillverknings-dokumention etc.

Utbildning CE-märkning maskiner

Seminarium CE-märkning med övergripande information kring EU-direktiv och erforderlig CE-märkning. Utbildning av företags personal i samband med CE-märkning.

Vi på CE-Assistans Sverige AB

Konsult inom produktsäkerhet och arbetsmiljö

Anette Åkesson, VD

Kontakta oss

CE-Assistans Sverige AB är ett konsultföretag som arbetar med installationsledning, arbetsmiljö inom byggprojekt samt CE-märkning.