2015

Ett nytt lågspänningsdirektiv kommer att gälla från den 20 april 2016. Det ställer en del nya krav, bland annat på importörer och distributörer. Det ska också bli enklare för myndigheterna att spåra produkter.

De tekniska kraven på elektriska produkter är desamma. De får inte förorsaka skada på person, husdjur eller egendom.

​Importörer
Med importör menar man den som importerar elektriska utrustningar från icke-EU (EES) land och marknadsför dessa inom EU (EES). Importören ska enligt det nya direktivet säkerställa att produkten är CE-märkt, att tillverkaren har följt certifierings-processen och att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation.

Importören till EU (EES) ska märka produkten med sitt namn och sin postadress.

Importören ska spara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år och se till att myndigheterna vid behov får tillgång till den tekniska dokumentationen.

Om importören misstänker att kraven i direktivet inte är uppfyllda till fullo förväntas han vidta åtgärder och meddela myndigheterna detta. Prova produkten, att dra tillbaka eller återkalla den är exempel på åtgärder.

Distributörer
Distributörerna ska se till att produkten är CE-märkt och försedd med dokumentation (på svenska) och att tillverkaren och importören uppfyller sina krav.

Alla ekonomiska aktörer – tillverkare, importörer och distributörer
Alla ekonomiska aktörer ska kunna redovisa till vem de har levererat elektrisk utrustning under de senaste tio åren. Importörer och distributör ska dessutom kunna redovisa från vem de har fått elektriska produkter. Detta ska förbättra spårbarheten.

Om den marknadskontrollerande myndigheten, i vårt fall Elsäkerhetsverket, ifrågasätter säkerheten i en produkt förväntas importörer och distributörer medverka med att tillhandahålla dokumentation.

Mer information om det nya direktivet, 2014/35/EU hittar du här:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0035

Läs hela inlägget »

En stor rubrik.